Kategorier
Nordamerika

Visum USA

Alla som reser till USA måste ha antingen inresetillstånd eller visum. Som svensk medborgare behöver du inte längre ha ett visum för att besöka USA som turist eller för att göra affärer, däremot behöver du alltid söka inresetillstånd innan du reser.

[php snippet=1]

Om du ska studera, arbeta eller utöva journalistyrket måste du ha visum.

Visumfri resa till USA

Som svensk behöver du alltså inte ha visum som turist, men du måste söka inresetillstånd vilket du gör genom att fylla i ett webbformulär och betala ansökningsavgiften. Du kan bli nekad inträde i landet trots att visum inte behövs. Du kan bli nekad inträde om, bland annat:

  • Blivit nekad inträde någon gång tidigare
  • Blivit arresterad någon gång
  • Har en smittsam sjukdom
  • Har mentala hälsoproblem
  • Vid en tidigare resa stannat för länge i landet
  • Tidigare blivit deporterad från landet

För att få resa utan visum måste du:

  • Vara svensk medborgare och ha svenskt pass
  • Planerat att stanna på nordamerikanska kontinenten max 90 dagar.
  • Ha ett godkänt elektroniskt inresetillstånd

Andra typer av visum

Om du vill stanna längre i USA måste du uppehållstillstånd. USA har en mängd olika varianter på visum man kan söka.

Familjevisum till USA

Om du har en nära familjemedlem som är amerikansk medborgare eller har uppehållstillstånd i USA kan du också få uppehållstillstånd i landet.

Anställningsvisum till USA

Om du får en anställning på ett företag i USA kan du få uppehållstillstånd (s.k. green card). Det krävs dock att du uppfyller vissa krav. Du måste t.ex. vara utbildad inom vissa bristyrken, vara specialist inom ditt yrke eller uppfylla andra väl definerade krav. Läs mer på USAs ambassads hemsida: http://stockholm.usembassy.gov/consulate/iv4.html

Visumslotteriet

För att främja kulturella mångfalden i USA anordnar USA varje år ett lotteri där det lottas ut 50 000 permanenta uppehållstillstånd till medborgare från länder som det ej kommit många immigranter ifrån tidigare. Sverige är ett av de länder vars medborgare kan välja att vara med i lotteriet. Mer information på http://www.dvlottery.state.gov/

[php snippet=1]

Ansöka om visum till USA

Du kan ansöka om visum till USA hos landets ambassad i Stockholm.

Länk till Sveriges ambassad i USA:

http://www.swedenabroad.com/Start____7545.aspx

Länk till landets ambassad i Sverige:

http://stockholm.usembassy.gov/