Kategorier
Nordamerika

Visum Kanada

Som svensk medborgare behöver du inte ha visum till Kanada. Det räcker att du har ett pass som är giltigt minst en dag längre än din avsedda vistelse samt kan visa upp en returbiljett när du reser in i landet.

Du får stanna i sex månader utan att behöva skaffa visum. Vill du stanna längre än så måste du skaffa ett kanadensiskt visum.

Krav för att få resa in i Kanada

När du anländer till Kanada kan du fortfarande bli nekad att komma in av den kanadensiska tullen. Oavsett om du har visum eller inte måste du uppfylla vissa krav för att få komma in i Kanada. Kraven är:

 • Du måste ha alla nödvändiga dokument
 • Du måste vara vid god hälsa
 • Du måste ha tillräckligt med pengar för att klara din vistelse i landet
 • Du måste lyckas övertyga tulltjänstemannen att du kommer lämna landet efter din vistelse är över.
 • Du måste ha fläckfritt förflutet

Det sista, ett fläckfritt förflutet, är en översättning av Kanadas ”not be inadmissible” vilket betyder i princip ”får inte vara oacceptabel”. Man är oacceptabel om man inte har ett fläckfritt förflutet. Man får till exempel:

 • Inte vara involverad i organiserad brottslighet
 • Inte blivit utvisad ur Kanada
 • Brutit mot mänskliga rättigheterna
 • Blivit dömd för grov brottslighet
 • Ha smittsamma sjukdomar
 • Ha familjemedlemmar som inte har fläckfritt förflutet
 • Osv

En längre lista finns på Kanadas ambassad i Londons hemsida: http://www.canadainternational.gc.ca/united_kingdom-royaume_uni/visas/inadmissibility-interdiction.aspx

Summerat kan man säga att om du är en normal svensk kommer du inte ha några problem att bli godkänd.

Om du vill stanna längre

Om du vill stanna längre än sex månader måste du skaffa ett visum. Det kan du göra på plats i Kanada. Det enklaste sättet är att använda sig av Kanadas onlinetjänster för att ansöka visum.

http://www.cic.gc.ca/english/visit/extend-stay.asp

Olika typer av Kanadensiska visum

Det finns främst olika typer av visum till Kanada. De främsta är:

Studerandevisum till Kanada

Om du ska studera längre än 6 månader i Kanada behöver du visum. Kanadensiska ambassaden i Stockholm rekommenderar dock att du skaffar studerandevisum även om du ska vara där kortare än sex månader.

Arbetsvisum till Kanada

För att få arbeta i Kanada måste du alltid ha ett arbetsvisum. Först måste du ha ett erbjudande om anställning i Kanada. Därefter måste den lokala arbetsförmedlingen, på orten där du blivit erbjuden jobb, godkänna erbjudandet. Först därefter kan du ansöka om arbetsvisum.

Utbytesvisum till Kanada

Kanada har något som kallas för Canada-Sweden Youth Exchange Program vilket gör att du som svensk ungdom kan få ett arbetstillstånd i Kanada utan att först ha erbjudande om anställning där. Kraven är att:

 • Du är svensk medborgare
 • Är 18-30 år
 • Har tillräckligt med pengar för att överleva din vistelse

Invandringsvisum till Kanada

Det är fullt möjligt att immigrera till Kanada om du har familjemedlemmar som redan bor i Kanada eller har ett yrke som Kanada är intresserade av. För mer information, besök Kanadas immigrationsmyndighet: http://www.cic.gc.ca/english/index.asp

Länk till Sveriges ambassad i Kanada:

http://www.swedenabroad.com/Start____8264.aspx

Länk till Kanadas ambassad i Sverige:

http://www.canadainternational.gc.ca/sweden-suede/

Visumfrågor hanteras dock av Kanadensiska ambassaden i London:

http://www.canadainternational.gc.ca/united_kingdom-royaume_uni/visas/index.aspx?lang=eng

Där finns en lista med länder som måste ha visum till Kanada för att få komma in i landet: http://www.cic.gc.ca/english/visit/visas.asp