Kategorier
Asien

Visum Israel

Om du har skandinaviskt medborgarskap behöver du inte visum för att resa till Israel. Du får stanna i upp till 90 dagar utan att först söka visum. Det enda du behöver ha med dig är ett pass som är giltigt minst sex månader från inresedatum samt en returbiljett.

Om du vill stanna längre måste du ansöka om visum.

Om israeliska visum:

Om du vill stanna längre i landet, immigrera, studera eller arbeta, måste du ansöka om visum. Det gör du på israeliska ambassaden i Stockholm.

Olika typer av israeliska visum?

Det finns flera olika typer av visum till israel.

Immigrationsvisum

Enligt israelisk lag har alla judar i världen rätt att flytta dit. Enligt lagen räknas alla som har en judisk mor eller har konverterat till judendomen som judar.

Studentvisum

Om du ska studera i Israel kan du få studentvisum och stanna under studietiden. Vid ansökan behöver du:

 • Ifylld och undertecknad ansökningsblankett
 • Två passfoton
 • Antagningsbeskedet från skolan i Israel
 • Bevis på att du har tillräckligt med ekonomiska medel för att betala för skolan och ditt uppehälle.
 • Pass med minst ett års giltighetstid.
 • Avgiften, vilket för närvarande är på 320 kronor

Prästvisum

Om du är präst och har en inbjudan från ett religiöst samfund i Israel kan du få ett visum till Israel. Vid ansökan behöver du:

 • Ifylld och undertecknad ansökningsblankett
 • Två passfoton
 • Giltigt pass
 • Avgiften, vilket för närvarande på 320 kronor

Arbetsvisum

Om du vill stanna längre än 90 dagar i Israel och arbeta måste du ha ett arbetsvisum. Ett arbetsvisum till Israel ger dig rätt att under en begränsad tid stanna i landet och arbeta. Vem som helst kan inte få israeliskt arbetsvisum. Varje ansökan måste godkännas av israeliska inrikesministeriet som ofta bara godkänner specialister eller konstnärer.

Om du har lyckats bli godkänd kommer du att bli intervjuad och sedan måste du bifoga följande till din ansökan:

 • Ett intyg, vidimerat, på gott uppförande.
 • Läkarintyg och blodprovsresultat som visar att du är fri från tuberkulos, hepatit och hiv/aids. Intyget måste vara från en läkare eller klinik som är godkänd av israeliska ambassaden.
 • Intyg på att israeliska staten tagit ditt fingeravtryck samt foto.
 • Ifylld och underskriven visumansökan
 • Två passfoton

Länk till Sveriges ambassad i Israel:

http://www.swedenabroad.com/Start____7297.aspx

Länk till Israels ambassad i Sverige:

http://stockholm.mfa.gov.il