Visum Taiwan

Som svensk medborgare behöver du inte ha visum för att få resa till Taiwan.

Du får stanna i 90 dagar enbart med hjälp av ditt pass. Det gäller dock att:

  • Passet är giltigt längre än sex månader räknat från inresedatum
  • Du kan vid inresa visa upp flygbiljetter ut ur landet

Om du vill stanna längre än så i Taiwan behöver du ordna visum innan resan. Det gör du på någon av Taiwans ambassader i världen. En ambassad finns i Stockholm.

Hur ansöker man?

Ansöker om visum gör du på Taiwans ambassad i Stockholm, Taipei mission.

Du behöver fylla i en blankett och lämna in ditt pass tillsammans med ett passfoto.

Kontakta Taiwans ambassad så hjälper de dig. http://www.taiwanembassy.org/SE/

Förlänga sitt visum till Taiwan på plats

Om du åkt till Taiwan utan visum så är det oftast inte möjligt att förlänga sin vistelse ytterligare. En förlängning av ett besöksvisum är inte en formalitet som alla får automatiskt. Du måste lämna in en ansökan och ha giltiga skäl. Precis som om du från början sökt visum för att vara längre i landet. Vill du ansöka om förlängning får du kontakta immigrationsmyndigheten.

http://www.immigration.gov.tw//immig_eng/aspcode/main4.asp

Arbetsvisum till Taiwan

Det är fullt möjligt att få arbetsvisum till Taiwan. Du måste dock ansöka om det innan du kommer till landet. Taiwan är väldigt noga med att plocka ut de bästa ansökningarna. Du får snabbare ett visum om du uppfyller något av följande krav:

  • Har en utbildning inom något bristyrke
  • Är specialist inom något område som Taiwan behöver
  • Är professor eller doktor inom något område Taiwan behöver
  • Är ledare för ett företag som investerat stora pengar i Taiwan
  • Är idrottsman och kommit topp-tre i en OS-tävling eller etta i Asian Games.
  • Har kommit etta i en internationell tävling av något slag

På Taiwans immigrationsverks hemsida finns den fullständiga listan tillsammans med en förteckning över vilka områden de är intresserade av: http://www.immigration.gov.tw/immig_eng/aspcode/showappinfor.asp?id=19

Länk till Sveriges ambassad i det landet:

Sverige har inte erkänt Taiwan som ett eget land. Taiwans ambassad i Sverige är alltså rent tekniskt inte en ambassad utan ett ”intressekontor”. Därför omnäms det som ”Taipei mission” istället för ”Taiwans ambassad”.

Av samma anledning har inte Sverige någon ambassad i Taiwan.

Länk till Taiwans ambassad i Sverige:

http://www.taiwanembassy.org/SE