Visum Syrien

Om visum:

Som svensk medborgare måste du ha visum för att få resa in i Syrien. Om du har medborgarskap i både Sverige och i ett arabland kan du få visum vid gränsen. Du måste dock ha med dokument som styrker ditt medborgarskap i arablandet.

Om du är svensk medborgare enbart måste du skaffa visum till Syrien via ambassaden i Stockholm. Du kan göra det personligen på plats eller via post.

Hur ansöker man?

Skicka följande till Syriens ambassad:

  • Ifylld ansökningsblankett, som du finner här http://www.syrianembassy.se/Engelska/index.htm
  • Ett passfoto
  • Ditt pass, som måste ha giltighetstid längre än sex månader
  • Ett förfrankerat kuvert adresserat till dig
  • Avgiften i kontanter, för närvarande på 200 kronor.

Ansökan ska skickas till:

Syrian Embassy
Box 4
182 11 Danderyd
Sweden

Medborgare från andra skandinaviska länder

Syrien har ingen ambassad i Finland, Norge eller Danmark. Som medborgare i de länderna kan du söka visum antingen via ambassaden i Stockholm eller vid gränsen till Syrien.

Hur länge kan man stanna?

Med ett visum till Syrien kan du stanna i två veckor. Om du vill stanna längre måste du ansöka om det på plats hos immigrationsmyndigheten.

Länk till Sveriges ambassad i Syrien:

http://www.swedenabroad.com/Start____37117.aspx

Länk till Syriens ambassad i Sverige:

http://www.syrianembassy.se/