Visum Kanada

Som svensk medborgare behöver du inte ha visum till Kanada. Det räcker att du har ett pass som är giltigt minst en dag längre än din avsedda vistelse samt kan visa upp en returbiljett när du reser in i landet.

Du får stanna i sex månader utan att behöva skaffa visum. Vill du stanna längre än så måste du skaffa ett kanadensiskt visum.

Krav för att få resa in i Kanada

När du anländer till Kanada kan du fortfarande bli nekad att komma in av den kanadensiska tullen. Oavsett om du har visum eller inte måste du uppfylla vissa krav för att få komma in i Kanada. Kraven är:

 • Du måste ha alla nödvändiga dokument
 • Du måste vara vid god hälsa
 • Du måste ha tillräckligt med pengar för att klara din vistelse i landet
 • Du måste lyckas övertyga tulltjänstemannen att du kommer lämna landet efter din vistelse är över.
 • Du måste ha fläckfritt förflutet

Det sista, ett fläckfritt förflutet, är en översättning av Kanadas ”not be inadmissible” vilket betyder i princip ”får inte vara oacceptabel”. Man är oacceptabel om man inte har ett fläckfritt förflutet. Man får till exempel:

 • Inte vara involverad i organiserad brottslighet
 • Inte blivit utvisad ur Kanada
 • Brutit mot mänskliga rättigheterna
 • Blivit dömd för grov brottslighet
 • Ha smittsamma sjukdomar
 • Ha familjemedlemmar som inte har fläckfritt förflutet
 • Osv

En längre lista finns på Kanadas ambassad i Londons hemsida: http://www.canadainternational.gc.ca/united_kingdom-royaume_uni/visas/inadmissibility-interdiction.aspx

Summerat kan man säga att om du är en normal svensk kommer du inte ha några problem att bli godkänd.

Om du vill stanna längre

Om du vill stanna längre än sex månader måste du skaffa ett visum. Det kan du göra på plats i Kanada. Det enklaste sättet är att använda sig av Kanadas onlinetjänster för att ansöka visum.

http://www.cic.gc.ca/english/visit/extend-stay.asp

Olika typer av Kanadensiska visum

Det finns främst olika typer av visum till Kanada. De främsta är:

Studerandevisum till Kanada

Om du ska studera längre än 6 månader i Kanada behöver du visum. Kanadensiska ambassaden i Stockholm rekommenderar dock att du skaffar studerandevisum även om du ska vara där kortare än sex månader.

Arbetsvisum till Kanada

För att få arbeta i Kanada måste du alltid ha ett arbetsvisum. Först måste du ha ett erbjudande om anställning i Kanada. Därefter måste den lokala arbetsförmedlingen, på orten där du blivit erbjuden jobb, godkänna erbjudandet. Först därefter kan du ansöka om arbetsvisum.

Utbytesvisum till Kanada

Kanada har något som kallas för Canada-Sweden Youth Exchange Program vilket gör att du som svensk ungdom kan få ett arbetstillstånd i Kanada utan att först ha erbjudande om anställning där. Kraven är att:

 • Du är svensk medborgare
 • Är 18-30 år
 • Har tillräckligt med pengar för att överleva din vistelse

Invandringsvisum till Kanada

Det är fullt möjligt att immigrera till Kanada om du har familjemedlemmar som redan bor i Kanada eller har ett yrke som Kanada är intresserade av. För mer information, besök Kanadas immigrationsmyndighet: http://www.cic.gc.ca/english/index.asp

Länk till Sveriges ambassad i Kanada:

http://www.swedenabroad.com/Start____8264.aspx

Länk till Kanadas ambassad i Sverige:

http://www.canadainternational.gc.ca/sweden-suede/

Visumfrågor hanteras dock av Kanadensiska ambassaden i London:

http://www.canadainternational.gc.ca/united_kingdom-royaume_uni/visas/index.aspx?lang=eng

Där finns en lista med länder som måste ha visum till Kanada för att få komma in i landet: http://www.cic.gc.ca/english/visit/visas.asp

Visum Mexiko

Som svensk medborgare behöver du inte visum för att resa till Mexiko. Med ett svenskt pass får du, som turist, stanna i upp till 180 dagar i Mexiko utan visum.

Vad du behöver ha med dig

När du flyger till Mexiko behöver du ha med dig ditt pass. Passet måste vara giltigt minst 6 månader efter planerat inresedatum.

Mexikos inreseformulär

För att få komma in i Mexiko behöver du fylla i ett inreseformulär. Det här brukar delas ut på flyget på vägen dit. På formuläret fyller du i dina personuppgifter och svarar på frågor om vad du tänkt göra i landet. Inreseformuläret ska du sen ha med dig under hela din vistelse i Mexiko. Du visar upp det igen när du lämnar landet.

Om du vill stanna längre än 180 dagar

Om du vill stanna längre än 180 dagar måste du ansöka om det på plats på ett immigrationskontor (Instituto Nacional De Migración).

Länk till Sveriges ambassad i Mexiko:

http://www.regeringen.se/sb/d/3696/l/sv/pd/3696/e/3570

Länk till Mexikos ambassad i Sverige:

http://www.sre.gob.mx/suecia/ (obs, på spanska)

Visum USA

Alla som reser till USA måste ha antingen inresetillstånd eller visum. Som svensk medborgare behöver du inte längre ha ett visum för att besöka USA som turist eller för att göra affärer, däremot behöver du alltid söka inresetillstånd innan du reser.

[php snippet=1]

Om du ska studera, arbeta eller utöva journalistyrket måste du ha visum.

Visumfri resa till USA

Som svensk behöver du alltså inte ha visum som turist, men du måste söka inresetillstånd vilket du gör genom att fylla i ett webbformulär och betala ansökningsavgiften. Du kan bli nekad inträde i landet trots att visum inte behövs. Du kan bli nekad inträde om, bland annat:

 • Blivit nekad inträde någon gång tidigare
 • Blivit arresterad någon gång
 • Har en smittsam sjukdom
 • Har mentala hälsoproblem
 • Vid en tidigare resa stannat för länge i landet
 • Tidigare blivit deporterad från landet

För att få resa utan visum måste du:

 • Vara svensk medborgare och ha svenskt pass
 • Planerat att stanna på nordamerikanska kontinenten max 90 dagar.
 • Ha ett godkänt elektroniskt inresetillstånd

Andra typer av visum

Om du vill stanna längre i USA måste du uppehållstillstånd. USA har en mängd olika varianter på visum man kan söka.

Familjevisum till USA

Om du har en nära familjemedlem som är amerikansk medborgare eller har uppehållstillstånd i USA kan du också få uppehållstillstånd i landet.

Anställningsvisum till USA

Om du får en anställning på ett företag i USA kan du få uppehållstillstånd (s.k. green card). Det krävs dock att du uppfyller vissa krav. Du måste t.ex. vara utbildad inom vissa bristyrken, vara specialist inom ditt yrke eller uppfylla andra väl definerade krav. Läs mer på USAs ambassads hemsida: http://stockholm.usembassy.gov/consulate/iv4.html

Visumslotteriet

För att främja kulturella mångfalden i USA anordnar USA varje år ett lotteri där det lottas ut 50 000 permanenta uppehållstillstånd till medborgare från länder som det ej kommit många immigranter ifrån tidigare. Sverige är ett av de länder vars medborgare kan välja att vara med i lotteriet. Mer information på http://www.dvlottery.state.gov/

[php snippet=1]

Ansöka om visum till USA

Du kan ansöka om visum till USA hos landets ambassad i Stockholm.

Länk till Sveriges ambassad i USA:

http://www.swedenabroad.com/Start____7545.aspx

Länk till landets ambassad i Sverige:

http://stockholm.usembassy.gov/