Visum Iran

Om du som svensk medborgare vill åka till Iran behöver du ha ett visum.

Hur ansöker man?

Du kan ansöka om visum till Iran på tre sätt.

 • På iranska ambassaden i Stockholm
 • Via post (skicka till iranska ambassaden i Stockholm)
 • Låta din resebyrå ordna det åt dig.

Det sista alternativet, att låta resebyrån fixa det, är dyrare än att ansöka själv men kan ändå vara värt det. Det ökar dina chanser att få visum samt har ofta snabbare handläggningstid.

Att ansöka om visum själv kostar 650 kronor och har en handläggningstid på ungefär fem veckor.

Om du ansöker via post ska du skicka med:

 • Två kopior på ifylld och utskriven ansökningsblankett
 • Två passfoton
 • Ditt pass, ska vara giltigt sex månader efter din vistelse i Iran samt ha minst två lediga sidor.
 • Kvitto på betalning
 • Förfrankerat returkuvert adresserat till dig.

Samma handlingar måste du ha med dig när du ansöker hos den iranska ambassaden. Dom tar inte emot kontant- eller kortbetalning på plats. Betalning av ansökan sker genom insättning på deras konto på Nordea: 39511046292.

Dokumenten postas till:

Consular Visa section
The Embassy of Islamic Republic of Iran
Box 6031
181 06 LIDINGÖ

Olika typer av visum

Det finns olika typer av visum till Iran. Det finns turistvisum, som är enklast att få. Det finns visum för pilgrimsresa, affärer och journalister. Det senare är, på grund av situationen i Iran, väldigt svårt att få.

Det är samma ansökningsblankett som gäller oavsett vilken typ av iranskt visum du behöver. På blanketten ska du fylla i vad din rese till Iran avser. Vad du anger som skäl avgör vilket visum du får.

Länk till Sveriges ambassad i Iran:

http://www.swedenabroad.com/teheran

Länk till Irans ambassad i Sverige:

http://www.iran.se

Om du har iranskt pass

Många svenska medborgare har även iranskt medborgarskap. Om du har iranskt pass behöver du givetvis inte ett visum för att resa in i Iran. Ta dock med dig även ditt svenska pass på resan, annars kan du få problem när du ska resa tillbaka till Sverige.

Om du varit i Israel

Om du har varit i Israel och har en israelisk stämpel i passet kan det vara bra att förnya ditt pass innan du ansöker om iranskt visum. Om du skickar in ett pass som har israeliska stämplar i sig är risken stor att du inte får något iranskt visum.

Visum Israel

Om du har skandinaviskt medborgarskap behöver du inte visum för att resa till Israel. Du får stanna i upp till 90 dagar utan att först söka visum. Det enda du behöver ha med dig är ett pass som är giltigt minst sex månader från inresedatum samt en returbiljett.

Om du vill stanna längre måste du ansöka om visum.

Om israeliska visum:

Om du vill stanna längre i landet, immigrera, studera eller arbeta, måste du ansöka om visum. Det gör du på israeliska ambassaden i Stockholm.

Olika typer av israeliska visum?

Det finns flera olika typer av visum till israel.

Immigrationsvisum

Enligt israelisk lag har alla judar i världen rätt att flytta dit. Enligt lagen räknas alla som har en judisk mor eller har konverterat till judendomen som judar.

Studentvisum

Om du ska studera i Israel kan du få studentvisum och stanna under studietiden. Vid ansökan behöver du:

 • Ifylld och undertecknad ansökningsblankett
 • Två passfoton
 • Antagningsbeskedet från skolan i Israel
 • Bevis på att du har tillräckligt med ekonomiska medel för att betala för skolan och ditt uppehälle.
 • Pass med minst ett års giltighetstid.
 • Avgiften, vilket för närvarande är på 320 kronor

Prästvisum

Om du är präst och har en inbjudan från ett religiöst samfund i Israel kan du få ett visum till Israel. Vid ansökan behöver du:

 • Ifylld och undertecknad ansökningsblankett
 • Två passfoton
 • Giltigt pass
 • Avgiften, vilket för närvarande på 320 kronor

Arbetsvisum

Om du vill stanna längre än 90 dagar i Israel och arbeta måste du ha ett arbetsvisum. Ett arbetsvisum till Israel ger dig rätt att under en begränsad tid stanna i landet och arbeta. Vem som helst kan inte få israeliskt arbetsvisum. Varje ansökan måste godkännas av israeliska inrikesministeriet som ofta bara godkänner specialister eller konstnärer.

Om du har lyckats bli godkänd kommer du att bli intervjuad och sedan måste du bifoga följande till din ansökan:

 • Ett intyg, vidimerat, på gott uppförande.
 • Läkarintyg och blodprovsresultat som visar att du är fri från tuberkulos, hepatit och hiv/aids. Intyget måste vara från en läkare eller klinik som är godkänd av israeliska ambassaden.
 • Intyg på att israeliska staten tagit ditt fingeravtryck samt foto.
 • Ifylld och underskriven visumansökan
 • Två passfoton

Länk till Sveriges ambassad i Israel:

http://www.swedenabroad.com/Start____7297.aspx

Länk till Israels ambassad i Sverige:

http://stockholm.mfa.gov.il

Visum Japan

Som svensk medborgare behöver du inte ha japanskt visum för vistelser kortare än 90 dagar. Det räcker med att du har ett pass som är giltigt minst sex månader till från inresedatumet.

Om du vill stanna längre än tre månader i Japan behöver du skaffa ett visum.

Om visum:

Japan har många olika visum för dig som vill stanna längre än tre månader. Vilket visum du ska ha är helt beroende på vad du ska göra i Japan.

Olika typer av japanskt visum vid längre vistelse

Japanska visum för längre vistelse är indelade i främst tre kategorier

Anställning eller arbetsvisum

För dig som ska arbeta i Japan. Här finns en mängd olika visum och vilket du ska ha är beroende på vilken typ av jobb du tänkt arbeta med. Ett visum som ger dig rätt att verka inom en viss yrke ger dig inte rätt att arbeta inom ett annat. Om du till exempel har ett ingenjörsvisum (Engineer) får du inte arbeta som lärare. För att jobba som lärare behöver du ett lärarvisum (Instructor). De olika visumen ger dig också olika lång rätt att stanna i landet. Kortast är underhållningsvisat (Entertainer) som har en maxgräns på ett år.

Generella visas

Kategorin innehåller olika visum för dig som ska delta i kulturella evenemang, jobba som trainee eller studera i Japan. Det finns även ett visum för dig som åker till landet med din make/maka som har fått någon annan typ av visum.

Visum för familj till Japan

Make/maka och barn till japaner har inte automatisk rätt att flytta till landet. De måste också ansöka om visum.

Hur ansöker man?

För att ansöka om japanskt visum måste du först ha någon i Japan som går i god för dig. Det kan vara universitetet du ska studera på, företaget du ska arbeta på eller en familjemedlem.  Personen eller företaget kallas för din ”sponsor”. Innan du kan ansöka om visum måste du bevisa att du har en sponsor genom att ansöka om ett behörighetsintyg (”Certificate of Eligibility”) http://www.se.emb-japan.go.jp/visa_coe.htm

När du fått ditt behörighetsintyg kan du ansöka om visum. Du behöver då:

 • Pass
 • Ifylld ansökan
 • Nytaget passfoto, max sex månader gammalt.
 • Dokumenten som krävs för typen av visa du ansöker om.

Hur länge kan man stanna?

Du kan stanna i Japan utan visum upp till tre månader. Längre än så måste du skaffa visum. Beroende på vilken typ av visum du har kan du stanna upp till tre år.

Länk till Sveriges ambassad i Japan:

http://www.swedenabroad.com/Start____4081.aspx

Länk till Japans ambassad i Sverige:

http://www.se.emb-japan.go.jp/

Speciella regler för Japan

Även om du inte behöver ett visum för att besöka Japan är det inte öppna dörrar på flygplatsen. Japan har precis börjat med ett system där de tar fingeravtryck och foton på alla utlänningar som reser in i landet.

Visum Jordanien

För att få resa in i Jordanien krävs att man som svensk medborgare har Jordanskt visum.

Du kan ansöka om visum till Jordanien hos jordanska konsulatet i Stockholm.

Som svensk medborgare kan du även få visum på plats i Jordanien om du anländer via någon av följande:

 • Flygplatsen Queen Alia
 • Flygplatsen Marka i Amman
 • Flygplatsen eller hamnen i Aqaba

Tidigare kunde man även få visum vid gränsövergången vid Allenby Bridge och Kung Hussein Bridge (Israel). Det går dock inte längre.

Om du väljer att ordna visum när du anländer måste du ha med dig följande:

 • Ett pass som är giltigt minst sex månader efter planerad hemrese
 • Visumavgiften på ca 10 jordanska dinarer (ca 100 kronor).

Visumavgiften ska betalas i lokal valuta. Se för säkerhets skull till att du har det med dig i kontanter.

Hur länge kan man stanna?

Du kan stanna på turistvisum i 30 dagar. Det går att, på plats i Jordanien, förlänga det till 90 dagar.

Länk till Sveriges ambassad i Jordanien:

http://www.swedenabroad.com/Page____30393.aspx

Länk till Jordaniens ambassad i Berlin

Jordanien har ingen ambassad i Sverige, närmaste är den i Berlin: http://www.jordanembassy.de/

Jordaniens konsulat i Sverige

Har ingen hemsida men finns på adressen

Brunnsgatan 21 B
111 38 Stockholm
Tel: 08 – 24 20 33

Visum Kambodja

Som svensk medborgare måste du ha kambodjanskt visum för att få resa in i Kambodja.

Hur ansöker man?

Du kan antingen söka kambodjanskt visum innan resan eller göra det på plats vid gränsen. Om du söker innan resan kan du få stanna upp till 90 dagar. Det du söker är ett s.k. e-visum via kambodjanska ambassaden i London.

Ett e-visum kostar 25 USD och det du behöver är:

 • Pass med minst 6 månaders giltighetstid
 • Nytaget passfoto i digitalt format
 • Ett konto- eller kreditkort

När din ansökan godkänts och du fått ditt e-visum skriver du bara ut det med en vanlig skrivare. Visumet gäller i 3 månader från att det utfärdats och ger dig rätt till en inresa.

Vid inresa går det även att få visum till Kambodja vid följande gränsövergångar:

 • Flygplatsen i Phnom Penh
 • Flygplatsen i Siam Reap

För att kunna ansöka om visum på plats behöver du ha med dig två passfoton och 20 USD i betalning. Visumet gäller i 30 dagar.

Länk till Sveriges ambassad i Kambodja:

http://www.swedenabroad.com/Start____111731.aspx

Länk till Kambodjas ambassad:

Kambodja har ingen ambassad i Sverige, istället får man vända sig till deras ambassad i London: http://www.cambodianembassy.org.uk/

Visum Kanada

Som svensk medborgare behöver du inte ha visum till Kanada. Det räcker att du har ett pass som är giltigt minst en dag längre än din avsedda vistelse samt kan visa upp en returbiljett när du reser in i landet.

Du får stanna i sex månader utan att behöva skaffa visum. Vill du stanna längre än så måste du skaffa ett kanadensiskt visum.

Krav för att få resa in i Kanada

När du anländer till Kanada kan du fortfarande bli nekad att komma in av den kanadensiska tullen. Oavsett om du har visum eller inte måste du uppfylla vissa krav för att få komma in i Kanada. Kraven är:

 • Du måste ha alla nödvändiga dokument
 • Du måste vara vid god hälsa
 • Du måste ha tillräckligt med pengar för att klara din vistelse i landet
 • Du måste lyckas övertyga tulltjänstemannen att du kommer lämna landet efter din vistelse är över.
 • Du måste ha fläckfritt förflutet

Det sista, ett fläckfritt förflutet, är en översättning av Kanadas ”not be inadmissible” vilket betyder i princip ”får inte vara oacceptabel”. Man är oacceptabel om man inte har ett fläckfritt förflutet. Man får till exempel:

 • Inte vara involverad i organiserad brottslighet
 • Inte blivit utvisad ur Kanada
 • Brutit mot mänskliga rättigheterna
 • Blivit dömd för grov brottslighet
 • Ha smittsamma sjukdomar
 • Ha familjemedlemmar som inte har fläckfritt förflutet
 • Osv

En längre lista finns på Kanadas ambassad i Londons hemsida: http://www.canadainternational.gc.ca/united_kingdom-royaume_uni/visas/inadmissibility-interdiction.aspx

Summerat kan man säga att om du är en normal svensk kommer du inte ha några problem att bli godkänd.

Om du vill stanna längre

Om du vill stanna längre än sex månader måste du skaffa ett visum. Det kan du göra på plats i Kanada. Det enklaste sättet är att använda sig av Kanadas onlinetjänster för att ansöka visum.

http://www.cic.gc.ca/english/visit/extend-stay.asp

Olika typer av Kanadensiska visum

Det finns främst olika typer av visum till Kanada. De främsta är:

Studerandevisum till Kanada

Om du ska studera längre än 6 månader i Kanada behöver du visum. Kanadensiska ambassaden i Stockholm rekommenderar dock att du skaffar studerandevisum även om du ska vara där kortare än sex månader.

Arbetsvisum till Kanada

För att få arbeta i Kanada måste du alltid ha ett arbetsvisum. Först måste du ha ett erbjudande om anställning i Kanada. Därefter måste den lokala arbetsförmedlingen, på orten där du blivit erbjuden jobb, godkänna erbjudandet. Först därefter kan du ansöka om arbetsvisum.

Utbytesvisum till Kanada

Kanada har något som kallas för Canada-Sweden Youth Exchange Program vilket gör att du som svensk ungdom kan få ett arbetstillstånd i Kanada utan att först ha erbjudande om anställning där. Kraven är att:

 • Du är svensk medborgare
 • Är 18-30 år
 • Har tillräckligt med pengar för att överleva din vistelse

Invandringsvisum till Kanada

Det är fullt möjligt att immigrera till Kanada om du har familjemedlemmar som redan bor i Kanada eller har ett yrke som Kanada är intresserade av. För mer information, besök Kanadas immigrationsmyndighet: http://www.cic.gc.ca/english/index.asp

Länk till Sveriges ambassad i Kanada:

http://www.swedenabroad.com/Start____8264.aspx

Länk till Kanadas ambassad i Sverige:

http://www.canadainternational.gc.ca/sweden-suede/

Visumfrågor hanteras dock av Kanadensiska ambassaden i London:

http://www.canadainternational.gc.ca/united_kingdom-royaume_uni/visas/index.aspx?lang=eng

Där finns en lista med länder som måste ha visum till Kanada för att få komma in i landet: http://www.cic.gc.ca/english/visit/visas.asp

Visum Kap Verde

För att få resa till Kap Verde behöver du som svensk medborgare ha visum.

Om du är brittisk medborgare kan du ordna visum på flygplatsen när du kommer fram. Som svensk behöver du dock skaffa det innan du reser. Även om du är brittisk medborgare rekommenderas att skaffa visum till Kap Verde innan du reser dit då det kan ta tid att ordna det på plats.

Visum till Kap Verde skaffar du via något av Kap Verdes konsulat i Sverige.

Det du behöver för att få visum:

 • Pass giltigt sex månader efter du rest hem
 • Kopia på returbiljetter
 • Två stycken passfoton
 • Ifylld ansökningsblankett

Att skaffa visum kostar 500 kronor plus eventuella porton. Enklaste sättet är att ta kontakt med en konsul personligen, se kontaktuppgifter nedan, för att få hjälp.

Du kan stanna max 90 dagar med ett turistvisum till Kap Verde.

Länk till Sveriges konsulat i Kap Verde:

http://www.sweden.gov.se/sb/d/3696/a/21122/l/sv/pd/3696

Närmaste svenska ambassaden är ambassaden i Portugal:

http://www.sweden.gov.se/sb/d/3696/l/sv/pd/3696/e/3544

Kap Verdes konsulat i Sverige

Kap verde har ingen ambassad i Sverige men däremot två konsulat. Ett i Göteborg och ett i Stockholm. Kontaktuppgifter är:

Kap Verdes Konsulat i Stockholm

Konsul Miguel Pinto
Tellusvägen 16
135 47 Tyresö
Sverige

Tel: +46 (0)70 541 09 47
E-post: consuladocvsth@gmail.com

Kap Verdes Konsulat i Göteborg
Konsul Francisco Rodrigues
Andra Långgatan 49
413 27 Göteborg
Sverige

Tel: +46 (0)31 42 38 73
Mobil: +46 (0)70 712 29 26
E-post: franciscodepaularodriques@hotmail.com

Visum Kazakstan

Som svensk medborgare behöver du visum till Kazakstan för att få resa in i landet.

Olika typer av visum till Kazakstan

Som svensk kan du få tre olika visum:

 • Enkelt turistvisum som gäller för en 30-dagarsvistelse
 • Dubbelt  turistvisum som gäller i 60 dagar men max 30 dagar per vistelse.
 • Enkelt affärsvisum som gäller för en 30-dagarsvistelse

Du kan även söka ett längre affärsvisum som gäller i upp till ett år.

Var du skaffar visum till Kazakstan

Det går att söka visum till Kazakstan på deras ambassad i London, antingen per post eller besök.

Vad du behöver ha med dig

När du söker om visum måste du bifoga:

 • Ett brev där du anhåller om att få visum. I brevet ska syftet med din resa framgå samt dina kontakter i Kazakstan, när du tänkt resa och vilka platser du tänkt besöka i landet.
 • En ifylld ansökningsblankett
 • Ett pass med minst än ledig sida. Passet måste vara giltigt minst sex månader efter att det eventuella visumet gått ut.
 • Ett passfoto, fastsatt på ansökningsblanketten.
 • Kredit- eller kontokort så att du kan betala ansökan. Ambassaden tar inte emot kontanter.
 • Övriga dokument som gäller för den typ av visum du söker, se ambassadens webbplats.

Så lång tid tar det att få Kazakstanst visum

Enligt Kazakstans ambassad i London är handläggningstiden för ett visum till Kazakstan fem dagar. Tänk på det när du planerar din resa till London.

Vid vistelse längre än fem dagar

Om du tänkt stanna längre än fem dagar i Kazakstan behöver du registrera dig hos myndigheterna. Du kan få hjälp av hotellpersonalen med att registrera dig. Om du missar att registrera dig kan du få böter.

Vid vistelse längre än en månad

Om du har ett affärsvisum och tänkt stanna längre än en månad i Kazakstan behöver du visa att du inte har HIV. Det gör du genom att HIV-testa dig i staden Almaty.

Särskilda områden i Kazakstan

Även om du har Kazakstanskt visum finns det områden som du inte får resa till utan speciellt tillstånd. Exempel på sådana områden är närheten av gränsen till Kina och närheten av militära objekt.  Andra områden är:

 • Byn Gvardejskij
 • Byn Rossavel
 • Järnvägsstationen i Kultshabashy i regionen Chambyl Oblast
 • Bokejordadistriktet i Väst-Kazakstans Oblast
 • Changalydistriktet i  Väst-Kazakstans Oblast
 • Staden Priozersk i Karaganda Oblast
 • Byn Gulshad i Karaganda Oblast
 • Baykonurdistriktet i Kyzylorda Oblast
 • Karmakshydistriktet i Kyzylorda Oblast
 • Kazaklydistriktet i Kyzylorda Oblast

Vid inresa

Om du fått visum till Kazakstan måste du vid inresa tulldeklarera alla värdesaker du har med dig. Blanketten du då fyller i ska du visa upp när du reser ut ur landet igen. Om du missar att göra det får kan du dömas till böter.

Länk till Sveriges ambassad i Kazakstan:

http://www.regeringen.se/sb/d/5614/l/sv/pd/5614/e/3598

Länk till Kazakstans ambassad:

Kazakstan har ingen ambassad i Sverige, istället får man vända sig till deras ambassad i London: http://www.kazembassy.org.uk

Visum Kenya

Som svensk medborgare behöver du ha visum för att resa till Kenya. Det samma gäller alla medborgare i EU.

Om visum:

Som svensk medborgare måste du ha kenyanskt visum för att få resa in i landet.

Hur ansöker man?

Du kan antingen ansöka visum på plats när du anländer eller via Kenyas ambassad i Stockholm innan resan.

Ansöka om visum på plats

Det går att söka visum när du anländer till Kenya. Du måste då anlända via någon av följande gränsövergångar:

 • Flygplatsen i Nairobi
 • Flygplatsen i Mombasa
 • Flygplatsen  Dar es Salaam
 • Flygplatsen i Zanzibar
 • Flygplatsen vid Kilimanjaaro
 • Gränsövergången till Tanzania i Namanga

Det du behöver ha med dig för att skaffa visum på plats är:

 • Pass giltigt längre än 6 månader från att du lämnat landet
 • Avgiften på 50 dollar kontant
 • Kopia på returbiljett

Även om det kan vara en lång kö brukar det gå snabbt att ordna visum på plats i Kenya.

Ansöka om visum innan du reser

Om du vill ordna visum innan du reser måste du göra det via Kenyas ambassad i Stockholm.

Du behöver då fylla i en blankett, lämna ditt pass tillsammans med två passfoton. Att ordna visum innan du åker är dyrare och kostar 500 SEK.

I valet mellan visum på plats eller innan du åker

Eftersom det går snabbt att skaffa visum på flygplatserna i Kenya, det är billigare och du inte behöver ha med dig passfoto rekommenderar vi att du ansöker om visum på plats. Till skillnad från andra länder är visumhandläggarna i Kenya snabba vilket innebär att det inte finns någon anledning att ordna det innan du reser.

Se dock till att ha med dig jämna pengar. Då slipper du bli lurad på växeln.

Hur länge kan man stanna?

Med ett turistvisum kan du stanna i Kenya upp till tre månader. Du kan förlänga det ytterligare tre månader när du väl är i Kenya. Det gör du på immigrationsmyndigheten vid någon av följande städer:

 • Nairobi
 • Mombasa
 • Kisumu
 • Lamu
 • Malindi

Det längsta du kan stanna i landet på turistvisum är alltså sex månader.  Att förlänga sitt visum kostar ca 200 kronor. Förutom kontanter behöver du även ha med dig två passfoton.

Obs, se till att ansöka om förlängning innan ditt visum går ut. Om du inte gör det finns risken att du får sitta i häkte över natten.

Länk till Sveriges ambassad i Kenya:

http://www.swedenabroad.com/Start____7818.aspx

Kenyas ambassad i Sverige:

Adressen till Kenyas ambassad i Sverige är

Kenyas ambassad
Birger Jarlsgatan 37
111 45 Stockholm

Tel: +46 (0)8 10 61 85

Visum Laos

Som svensk medborgare behöver du ha visum till Laos för att få resa in i landet.

Hur ansöker man?

Du kan antingen ordna visum innan din resa via någon av Laos ambassader i världen eller göra det på plats när du anländer.

Ansöka innan

Om du vill ha ditt visum till Laos färdigt innan din avresa måste du besöka någon av landets ambassader. Lyckligtvis har Laos en ambassad i Stockholm.

För att ansöka om visum behöver du lämna in:

 • En ifylld och underskriven ansökningsblankett som går att ladda ner från ambassadens hemsida.
 • Två passfoton
 • Ett giltigt pass
 • Visumavgiften, för närvarande på 300 kronor. Kontanter gäller. De tar inte emot kort eller check.
 • Förfrankerat kuvert adresserat till dig (om du söker via post)

Om du ska söka någon annan typ av visum än turistvisum, till exempel affärsvisum, behöer du även bifoga ett brev där syftet med din resa tydligt framgår. Brevet ska också en inbjudan från den du ska besöka i landet. Obs, det här gäller enbart om du inte ska tänkt turista.

Innan du skickar in din ansökan via post kan det vara en bra idé att ringa ambassaden. Deras telefonnummer är: +46 (0)8 618 2010.

Handläggningstiden brukar vara lite mindre än en vecka.

Ambassader i Asien

Om du är på plats nere i Asien har Laos även ambassader i bland annat:

 • Bangkok
 • Vientianne
 • Phnom Penh
 • Hanoi

Ansöka på plats

Det går att ansöka om visum vid några av gränsövergångarna till Laos. Om du gör det kan du dock bara få visum i upp till 15 dagar. De gränsövergångar man kan söka om visum vid är (för närvarande):

Flygplatser

 • Wattaway International Airport i Vientiane
 • Luang Prabang International Airport
 • Pakse International Airport i Champasack
 • Mittaphab Bridge – Nongkhai
 • Houaixay – Xiangkong
 • Thakhek – Nakhonphanome
 • Savannakhet – Moukdahan
 • Vangtao – Xongmek
 • Namphao – Caucheo
 • Ban Densavanh – Laobao
 • Naophao – Jalor
 • Namkan – Namcan
 • Boten – Bohan

Gränsen till Thailand

Gränsen till Vietnam

Gränsen till Kina

När det gäller Laos rekommenderar vi att du ansöker om visum innan du reser. På plats kan du max få 15 dagar samt det kan vara svårt att hitta visumstationerna på flygplatserna.

Om du vill stanna längre

De går att förlänga din vistelse med 15 dagar. Då ansöker du om det vid ett immigrationskontor på plats i Laos.

Kom ihåg att ansöka om förlängning av ditt visum innan ditt nuvarande visum går ut. Om du missar att göra det blir du bötfälld 5 USD för varje dag du varit i landet olovligen.

Länk till Sveriges ambassad i Bangkok:

Sverige har inte någon ambassad i Laos, istället får man vända sig till ambassaden i Bangkok. Mer information finns på Bangkokambassadens hemsida: http://www.swedenabroad.com/Page____75662.aspx

Länk till Laos ambassad i Sverige:

http://www.laoembassy.se/